Mời các bạn sinh viên tham gia Chương trình trực tuyến về dự án iGuardian - An toàn khi online

- Thời gian: ngày 14 tháng 10, 10h00 - 11h30

- Nội dung: gặp gỡ và trao đổi với các nhân viên Lãnh sự quán Hoa Kỳ để tìm hiểu về dự án iGuardian. Đây là dự án tập trung vào việc giữ an toàn cho thanh niên khỏi những mối nguy hiểm từ các hoạt động trực tuyến hiện nay. Chương trình giúp trang bị thêm kiến thức và kỹ năng về an toàn trực tuyến đồng thời cung cấp một số thông tin để nhận biết các hiểm họa trực tuyến và các kênh liên hệ khi cần thiết.

- Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt

- Chương trình sẽ được thực hiện thông qua Zoom và các bạn sinh viên phải đăng ký trước để nhận link tham gia.

- Đăng ký tham dự: https://tinyurl.com/onlinesafetyCTU

Thân mời các bạn sinh viên tham dự chương trình do Lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức qua Zoom lúc 10h ngày 25/9/2020 với chủ đề Critical Thinking: Learning How to Analyze

Chương trình giúp các bạn sinh viên cải thiện tư duy phản biện, tìm hiểu một số kỹ năng để phân tích thông tin và vượt qua những giới hạn tư duy của bản thân. Chương trình do Alexander Parini - Tổng biên tập My Asia Connection trình bày; Ngôn ngữ: Tiếng Anh; Dành cho các bạn sinh viên từ năm 2 trở lên có trình độ trung cấp Tiếng Anh.Các bạn hãy đăng ký tại đường link: https://tinyurl.com/CTUsep24  để tham dự nhé. Hẹn gặp các bạn lúc 10h sáng ngày 25 tháng 9.

Critical Thinking: Learning how to Analyze This presentation is designed to help viewers improve their critical thinking skills. You’ll learn new techniques to help you analyze information and overcome personal biases. The presenter is Alexander Parini, editor in chief of My Asia Connections. Please register at https://tinyurl.com/CTUsep24 to join with us! Meeting you at 10 a.m. on September 25, 2020.