vien

I. Thời gian phục vụ

Thứ hai đến thứ bảy (từ 7:30 đến 17:00)

II. Đối tượng

Học viên sau đại học, nghiên cứu sinh, giảng viên, cán bộ trường Đại học Cần Thơ

III. Trang thiết bị và cơ sở vật chất

  • 12 phòng nghiên cứu cá nhân
  • 7 máy tính bàn
  • Hệ thống wifi, máy lạnh
  • Bàn tự học
  • Kệ sách cá nhân

IV. Chính sách

  • Đăng ký sử dụng phòng 1 tuần/lần đăng ký
  • Giữ tài liệu tại phòng nghiên cứu 10 quyển/1 tuần

V. Hướng dẫn sử dụng

VI. Liên hệ

       Viên chức phụ trách tại Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin, tầng 3, Trung tâm Học liệu

       Điện thoại: 02923872261; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pin It