Translate to (by Google):
 

Bạn đọc trong trường ĐHCT

Sinh viên đại học: Lệ phí làm thẻ là 50.000 đồng. Số lượng sách được mượn là 5 quyển/2 tuần và được gia hạn một tuần tiếp theo nếu sách không có nhu cầu cao. Ngoài ra sinh viên được sử dụng cơ sở vật chất, tất cả các dịch vụ và các nguồn tài liệu của TTHL.

Học viên cao học: Lệ phí làm thẻ là 50.000 đồng. Số lượng sách được mượn là 5 quyển/4 tuần và được gia hạn một tuần tiếp theo nếu sách không có nhu cầu cao.

Học viên cao học được sử dụng Dịch Vụ Cung Cấp Tài Liệu (bao gồm Dịch vụ Thư viện văn phòng và Dịch vụ Cung cấp thông tin học thuật) trong trường hợp học viên không thể đến TTHL để mượn tài liệu hoặc không tìm thấy tài liệu điện tử trong các Cơ sở dữ liệu của TTHL. Ngoài ra, học viên cao học được sử dụng phòng nghiên cứu Sau đại học, cơ sở vật chất, tất cả các dịch vụ và các nguồn tài liệu của TTHL.

Giảng viên và các bộ công nhân viên chức: TTHL cấp thẻ miễn phí cho cán bộ viên chức do trường trả lương với tất cả trường hợp có quyết định của Hiệu trưởng. Đổi thẻ miễn phí cho cán bộ viên chức 1 lần/năm do thẻ cũ, nhòe, không rõ, hư chíp, mất thẻ hoặc thay đổi vị trí công tác, có xác nhận của trưởng đơn vị. Số lượng sách được mượn của cán bộ, giảng viên là 10 quyển/8 tuần và được gia hạn một tuần tiếp theo nếu sách không có nhu cầu cao. Ngoài ra, TTHL phục vụ quý Thầy Cô và cán bộ viên chức phòng nghiên cứu Sau đại học, cơ sở vật chất, tất cả các dịch vụ và các nguồn tài liệu của TTHL. Bên cạnh đó, TTHL còn phục vụ Dịch Vụ Cung Cấp Thông Tin (bao gồm Dịch vụ Thư viện văn phòng và Dịch vụ Cung cấp thông tin học thuật).

Bạn đọc ngoài trường

Lệ phí làm thẻ là 50.000 đồng. Bạn đọc ngoài trường chỉ nghiên cứu sách tại TTHL và sử dụng Dịch Vụ Cung Cấp Tài Liệu (bao gồm Dịch vụ Thư viện văn phòng và Dịch vụ Cung cấp thông tin học thuật), cơ sở vật chất, tất cả các dịch vụ và các nguồn tài liệu của TTHL.

Bạn đọc ngoài trường có nhu cầu sử dụng TTHL, tùy chọn 1 trong 4 mức phí sau:

- 60.000 đồng/6 tháng;

 

Tình nguyện viên

Ngoài chính sách và quy định áp dụng cho sinh viên:

 - Tình nguyện viên (TNV) là sinh viên được mượn 5 tài liệu/4 tuần và được gia hạn thêm một tuần nếu sách không có nhu cầu cao.

- Tình nguyện viên (TNV) là học viên sau đại học được mượn 5 tài liệu/8 tuần và được gia hạn thêm một tuần nếu sách không có nhu cầu cao.

TNV có cơ hội tham gia các hoạt động của TTHL và được phép tham dự một số hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo tại TTHL.

Pin It
Go to Top