vien

1. Tài liệu dạng in

Mô tả:

Tài liệu dạng in của Trung tâm Học liệu đa dạng các xuất bản phẩm phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu, bao gồm sách, báo, tạp chí, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, báo cáo nghiên cứu khoa học các cấp, bản vẽ, bản đồ,...

Các tài liệu hạn chế được lưu trữ tại Trung tâm Học liệu (tài liệu trước năm 1975).

 

2. Tài liệu nghe nhìn

Mô tả:

Tài liệu nghe nhìn bao gồm các dạng âm thanh, hình ảnh, đồ họa, bản đồ được thể hiện dưới dạng in, CD, VCD, các bộ sưu tập đa phương tiên,...

 

3. Tài liệu điện tử

Mô tả:

Tài liệu điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu được đăng ký quyền truy cập và các cơ sở dữ liệu truy cập mở, học liệu mở. Ngoài ra, Trung tâm Học liệu Hợp tác–Liên kết với các thư viện trong và ngoài nước, tham gia vào mạng lưới liên kết nguồn tài nguyên điện tử với các trường đại học lớn trong nước và trên thế giới nhằm hỗ trợ Bạn đọc tham khảo đa dạng các loại hình tài liệu phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu tại Trường, bao gồm các các cơ sở dữ liệu cụ thể như sau:

3.1. CSDL điện tử nội sinh

Mô tả:

Tài liệu số bao gồm các tài liệu nội sinh có bản quyền thuộc sở hữu của Trường Đại học Cần Thơ như: Bài giảng, giáo trình, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, báo cáo nghiên cứu khoa học các cấp.

 • Sách điện tử bài giảng, giáo trình
 • Luận án, luận văn thạc sĩ điện tử
 • Báo cáo nghiên cứu khoa học điện tử các cấp

3.2. Cơ sở dữ liệu được đăng ký quyền truy cập

 1. Tài liệu số của Trung Tâm Học Liệu ĐHCT
 2. Thư viện pháp luật
 3. Mạng KH & CN Việt Nam
 4. Cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng
 5. Cơ sở dữ liệu của Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
 6. Cơ sở dữ liệu Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
 7. Cơ sở dữ liệu Proquest Central
 8. Cơ sở dữ liệu sách điện tử Ebrary
 9. Cơ sở dữ liệu của sách điện tử của Nhà xuất bảnWiley (Digital Textbooks)
 10. Cơ sở dữ liệu sách điện tử ELSEVIER - ScienceDirect 
 11. Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG PUBLISHING
 12. Cơ sở dữ liệu sách điện tử SPRINGER
 13. Cơ sở dữ liệu CABI Direct
 14. Cơ sở dữ liệu Emerald Case Study
 15. Cơ sở dữ liệu Emerald e-Journals Collection  
 16. Cơ sở dữ liệu SAGE e-Journals Collection
 17. Hệ thống tìm kiếm tập trung Ebsco Discovery Service
 18. Trung tâm Tri thức số VNU-LIC-Đại học Quốc gia Hà Nội
 19. Thư viện số của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh
 20. Bộ sưu tập điện tử Lyell
 21. Cơ sở dữ liệu IngentaConnect

3.3. Cơ sở dữ liệu điện tử truy cập mở: Xem tại đậy

 1. Tạp chí Khoa học và bản tin trường Đại học Cần Thơ
 2. Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến - VJOL
 3. Mạng KH & CN Việt Nam
 4. Tài liệu quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF)
 5. Ngân hàng thế giới World Bank
 6. Thư viện Trường Đại học Nevada, Reno
 7. Tạp chí Khoa học của Viện Clute
 8. Chỉ dẫn tạp chí miễn phí (DOAJ – Directory of Open Access Journals)
 9. Tạp chí học thuật của Jstore
 10. Tài liệu số đa ngành (MDPI)
 11. The New School for Social Research: Free Online Journal Resources  
 12. Free Academic Journals
 13. SAGE Open
 14. Australasian Digital Theses Program (ADT) 
 15. Research Online-Edith Cowan University
 16. Tạp chí miễn phí của Taylor & Francis  
 17. DSpace@Cambridge  
 18. OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)  
 19. Open Library 
 20. ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)  
 21. OAIster  
 22. Digital Commons Network
 23. Networked Digital Library of Theses and Dissertations  
 24. Bioline International
 25. WikiHow 
 26. J-STAGE
 27. InTechOpen
 28. Elsevier Open Access Journals  
 29. OMICS Open Access Journals 
 30. org
 31. Danh mục tạp chí truy cập mở AndoLab (All)  
 32. Thư viện trực tuyến quốc tế BNEUF
 33. AGORA  
 34. HINARI
 35. OARE
 36. ARDI
 37. GOALI-LAW 

 3.4. Học liệu mở: Xem danh mục

Website học liệu mở ở Việt Nam:

 1. Thư viện học liệu mở Việt Nam (VOER) được tài trợ bởi Vietnam Foundation
 2. Học liệu mở fulbright

Website Học liệu mở nước ngoài

 1. MIT OpenCoursewave
 2. Coursera
 3. edX
 4. Udemy
 5. FutureLearn

 

4. Danh mục sách mới: Xem tại đây

Pin It