vien

Trung tâm Học liệu phục vụ các dịch vụ tổ chức hội nghị hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0292 383 1565

STT Tên phòng Sức chứa Đơn giá/ngày
Giá mới 2019
 (chỗ ngồi) (vnđ)
1 Phòng thảo luận 20 1.000.000
2 Phòng huấn luyện (có máy tính) 32 2.100.000
3 Khu vực máy tính
(mỗi máy tính thêm: 70,000đ/cái/ngày)
50 máy 3.500.000
4 Phòng hội nghị AB 90 2.800.000
5 Phòng hội nghị A 40 1.400.000
6 Phòng hội nghị B 40 1.400.000
7 Phòng hội nghị cao cấp 40 3.000.000
8 Hội trường 160 4.000.000
9 Sảnh tầng 1 300m2  3.000.000
10 Sảnh tầng 4 600m2  3.500.000
11 Máy chiếu   600.000/cái/ngày
12 Headset phục vụ phiên dịch song song   60.000/cái/ngày
13 Hệ thống cầu truyền hình Theo thực tế

 Hình ảnh các phòng hội thảo

Pin It

Đăng ký dịch vụ

Sách mới

Tìm đồ thất lạc