THÔNG BÁO

(V/v thực hiện dịch vụ thanh toán ra trường từ xa
đối tượng là Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh)

 

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, TTHL tiến thành thanh toán ra trường cho đối tượng là Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh theo hình thức từ xa nhằm thích ứng với điều kiện bình thường mới.

 • Thời gian thực hiện: từ ngày 01/8/2021
 • Cách thức thực hiện:
  • Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh gửi quyển luận văn/luận án hoàn chỉnh theo quy định của trường qua dịch vụ chuyển phát của bưu điện.
  • Trung tâm Học liệu thực hiện thủ tục thanh toán sau khi nhận luận văn/luận án và gửi phiếu xác nhận đến Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh qua bưu điện và email.
  • Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tự thanh toán cước phí bưu điện khi gửi luận văn/luận án và nhận phiếu xác nhận.
 • Chi tiết thực hiện xem tại đây.
 • Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh nộp bản điện tử theo hướng dẫn tại đây.

        Trân trọng.

 

                                                                                                                       P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                                           (đã ký)

 

                                                                                                                Nguyễn Thị Tuyết Trinh

THÔNG BÁO

(V/v tạm ngưng phục vụ để phòng chống dịch Covid-19)

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội và thực hiện theo thông báo của Trường Đại học Cần Thơ số 1395/TB-ĐHCT ngày 12/07/2021. Trung tâm Học liệu (TTHL) tạm ngưng phục vụ cho đến khi có thông báo mới.

Trung tâm Học liệu chỉ phục vụ một số dịch vụ cơ bản như:

 • Mượn trả sách tại TTHL và mượn trả sách từ xa.
 • Nhận luận văn và thực hiện thanh toán ra trường.
 • Thời gian phục vụ từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hành chính).

Bạn đọc đến sử dụng dịch vụ xin vui lòng thực hiện biện pháp an toàn 5K để phòng chống dịch.

Trân trọng.

                                                                                      Cần Thơ, ngày 12 tháng 07 năm 2021

                                                                                                     P. GIÁM ĐỐC

                                                                                                        (đã ký)

                                                                                              Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Mời các anh/chị học viên Sau đại học khóa 28, Trường Đại học Cần Thơ truy cập vào website sau đây để nộp ảnh (ảnh chụp không quá 6 tháng) làm thẻ học viên:

https://storage.ctu.edu.vn/caohock28

 

THÔNG BÁO

(V/v tạm ngưng phục vụ buổi tối)

Căn cứ thông báo của trường Đại học Cần Thơ ngày 25/06/2021về việc tiếp tục học không tập trung để phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm Học liệu tạm ngưng phục vụ buổi tối

Thời gian: Từ ngày 28/06/2021 đến khi có thông báo mới.

    Mong quý bạn đọc thông cảm.