THÔNG BÁO

 (V/v nghỉ hè 2024)

Căn cứ theo thông báo số 2141/TB - ĐHCT ngày 19/6/2024 của Trường Đại học Cần Thơ về việc nghỉ hè toàn trường năm học 2023-2024.

Trung tâm Học liệu thông báo đến bạn đọc thời gian nghỉ hè như sau:

  • Từ ngày 15/7/2024 đến hết ngày 28/7/2024.
  • Trong thời gian nghỉ hè bạn đọc có thể trả tài liệu tại thùng sách 24/24.
  • Tài liệu mượn trễ hạn được từ tính từ ngày 05/8/2024.

Trân trọng./.

 

                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

 

 

 


Mời các học viên Sau đại học vừa nhập học đợt 1 năm 2024 thực hiện nộp hình làm Thẻ học viên trường Đại học Cần Thơ (bằng hình thức trực tuyến) và tham gia lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện, thông tin cụ thể như sau:
THÔNG BÁO

 (Ngưng phục vụ bạn đọc)

Căn cứ thông báo số 106 -TB/ĐU ngày 22/5/2024 của Đảng Ủy Trường Đại học Cần Thơ về việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục công tác tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Trung tâm Học liệu thông báo ngưng phục vụ bạn đọc từ 07g00 - 11g00 ngày 30/5/2024.

Bạn đọc có thể trả sách tại thùng trả sách 24/24 .

Trân trọng.

 

                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

THÔNG BÁO

 (V/v nghỉ lễ 30/4 - 1/5)

 

Căn cứ thông báo số 1239/TB-ĐHCT ngày 15/4/2024 của Trường Đại học Cần Thơ về việc nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2024.

Trung tâm Học liệu ngưng phục vụ từ ngày 29/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024.

Sách trả trễ hạn được tính từ ngày 04/5/2024.

Bạn đọc có thể trả sách tại thùng trả sách 24/24 trong thời gian nghỉ Lễ.

 

Trân trọng.

 

                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh