vien
Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng” là một sân chơi trí tuệ nhằm kết nối, phát huy ý tưởng sáng tạo của sinh viên phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL. Nội dung cuộc thi là các ý tưởng sáng tạo phục vụ cho việc phát triển Kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, phát huy bản sắc nam bộ, y tế cộng đồng và môi trường sinh thái.

(đã kết thúc năm 2010)

Pin It