vien
Giới thiệu và phục vụ nguồn tài nguyên thông tin của TTHL cả hai dạng in ấn và điện tử đến tận nơi học tập và làm việc của cán bộ và sinh viên trong khuôn viện trường ĐHCT. Dịch vụ nhằm tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu và kích thích nhu cầu đọc tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của cán bộ và sinh viên trường.
Pin It