vien

  “Không gian Hoa Kỳ” tại tầng 3, Trung tâm Học liệu, Đại học Cần Thơ với bộ sưu tập tài liệu về văn hóa, con người và thông tin du học Mỹ đã mang đến nhiều thú vị cho bạn đọc khi đến đây. Ngoài ra, nguồn tài liệu sách, tạp chí, CD, DVDs đã hỗ trợ tích cực cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ trong việc học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ. Từ tháng 6/2018 đến nay, khoảng hơn 800 lượt bạn đọc đến tìm hiểu về “Không gian Hoa Kỳ”.


     Từ khi khánh thành đến nay, “Không gian Hoa Kỳ” đã tổ chức nhiều hoạt động hữu ích đến bạn đọc Trung tâm Học liệu như: Giới thiệu các học bổng ngắn hạn dành cho người Việt Nam do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ; Khám phá về thành phố Montana Hoa Kỳ; Giới thiệu về các bài thi TOEFL, IELTS, SAT, ACT, GRE hay GMAT; Hướng dẫn cách viết bài luận để nộp các khóa học cao đẳng, đại học và sau đại học các trường ở Hoa Kỳ…


Hình ảnh khánh thành “Không gian Hoa Kỳ”, một số hoạt động; và bạn đọc tìm hiểu tài liệu tại “Không gian Hoa Kỳ” tại Trung tâm Học liệu, Đại học Cần Thơ

Pin It