vien

1. NGUỒN TÀI LIỆU IN ẤN BỔ SUNG HÀNG NĂM


2. TỔNG SỐ TÀI LIỆU IN ẤN THỐNG KÊ THEO NĂM


3. SỐ LƯỢT BẠN ĐỌC VÀO TRUNG TÂM HỌC LIỆU THEO NĂM


4. LƯỢT MƯỢN TÀI LIỆU VỀ NHÀ


5. LƯỢT MƯỢN TÀI LIỆU ĐỌC TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU


6. LƯỢT TRUY CẬP TÀI LIỆU NỘI SINH DẠNG SỐ (Luận văn - Đề tài NCKH - Giáo trình ĐHCT)

Pin It