vien

Thư viện Alberta, Canada có trên 10 triệu tài liệu, với hàng trăm cơ sở dữ liệu học thuật đa ngành, chuyên ngành. Thư viện Alberta  sở hữu nhiều cơ sở dữ liệu nổi tiếng: BioMed Central, CABI, Cambridge Journals Online, EBSCO, Emerald, ERIC, IEEE Xplore, Informaworld (thuộc NXB Taylor & Francis), JSTOR, McGraw-Hill Digital Engineering Library, Oxford Journals, Project Muse, PubMed, Proquest, Sage, Science Direct, Scopus, Springer Link, Web of Knowledge, Wiley Online Library, tạp chí của Đại học Cornell,…

Trung tâm Học liệu (TTHL) hợp tác với Thư viện trường Đại học Alberta, Canada cung cấp BÀI BÁO HỌC THUẬT. Bài báo học thuật được xuất bản trong tạp chí khoa học (scientific journal) hay thường gọi là tạp chí học thuật (scholarly/academic journal) hoặc tạp chí có bình duyệt (peer reviewed journal) là tạp chí xuất bản định kỳ (periodical). Bài báo học thuật được viết bởi các chuyên gia trong một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể, thường phức tạp và có cấu trúc chặt chẽ hơn nhiều so với các bài báo trong các tạp chí thông thường (general magazine). 

Bạn đọc tìm kiếm tài liệu từ Google, Google Scholar, ScienceDirect, Web of Knowledge, Wiley Online Library,…nhưng không có bản toàn văn. Vui lòng gửi yêu cầu đến Thư viện Alberta thông qua TTHL.

Bạn đọc thực hiện

Bước 1: Điền thông tin đầy đủ vào phiếu Yêu cầu tài liệu

Bước 2: Nhận phản hồi (tài liệu toàn văn/không có tài liệu) qua địa chỉ email đã cung cấp.

 

Hỗ trợ: Thầy Võ Văn Mấy Năm
Phó Giám đốc – Trung tâm Học liệu
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0292 387 2254

Lưu ý:

  1. Trung tâm Học liệu có bộ sưu tập CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN cung cấp nhiều nguồn tài liệu học thuật, bạn đọc nên tìm kiếm trước khi gửi cầu đến thư viện đại học Alberta.
  2. Bạn đọc điền đầy đủ thông tin vào phiếu Yêu cầu tài liệu.
  3. Bạn đọc sử dụng địa chỉ email do trường Đại học Cần Thơ cấp khi yêu cầu tài liệu.
Pin It

Đăng ký dịch vụ

Sách mới