vien

          Thư viện Alberta là hệ thống thư viện lớn của trường Đại học đứng thứ hai Canada và phấn đấu trở thành thư viện nghiên cứu lớn nhất Bắc Mỹ. Thư viện có trên 10 triệu tài liệu, với hàng trăm cơ sở dữ liệu học thuật đa ngành, chuyên ngành. Thư viện Alberta  có nhiều cơ sở dữ liệu nổi tiếng: BioMed Central, CABI, Cambridge Journals Online, EBSCO, Emerald, ERIC, IEEE Xplore, Informaworld (thuộc NXB Taylor & Francis), JSTOR, McGraw-Hill Digital Engineering Library, Oxford Journals, Project Muse, PubMed, Proquest, Sage, Science Direct, Scopus, Springer Link, Web of Knowledge, Wiley Online Library, tạp chí của Đại học Cornell,…

          Trung tâm Học liệu (TTHL) hợp tác với Thư viện trường Đại học Alberta, Canada cung cấp BÀI BÁO HỌC THUẬT nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên trường Đại học Cần Thơ.

Bước 1: Bạn đọc tìm kiếm tài liệu cần gửi đến Thư viện Alberta từ nhiều nguồn: Google, Google Scholar, ScienceDirect, Web of Knowledge, Wiley Online Library (nếu không bản toàn văn) thì thực hiện tiếp bước 2.

Bước 2: Điền thông tin đầy đủ vào phiếu Yêu cầu tài liệu

Bước 3: Nhận phản hồi (tài liệu toàn văn/không có tài liệu) qua địa chỉ email đã cung cấp.

 

Hỗ trợ: Thầy Võ Văn Mấy Năm
Phó Giám đốc – Trung tâm Học liệu
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0292 387 2254

Lưu  ý:

1. Trung tâm Học liệu có bộ sưu tập CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC TẾ cung cấp nhiều nguồn tài liệu học thuật, bạn đọc nên tìm kiếm trước khi gửi cầu đến thư viện đại học Alberta.

2. Bạn đọc điền đầy đủ thông tin vào phiếu Yêu cầu tài liệu.

3. Bạn đọc sử dụng địa chỉ email trường Đại học Cần Thơ để yêu cầu tài liệu.

Pin It

Đăng ký dịch vụ