vien

Hỗ trợ nghiên cứu học thuật giúp người viết có những định hướng bước đầu trong quá trình nghiên cứu, từ giai đoạn đi tìm ý tưởng, cấu trúc bài viết, giai đoạn viết bản thảo, lựa chọn tạp chí gửi bài, trả lời phản biện,…

HƯỚNG DẪN CHO TÁC GIẢ

 1. Ý tưởng nghiên cứu
 2. Câu hỏi nghiên cứu
 3. Thế nào là cái mới trong khoa học?
 4. Tiêu chí một bài báo khoa học
 5. Bài báo khoa học tốt
 6. Các bước viết bài báo khoa học
 7. Cấu trúc bài báo khoa học
 8. Trích dẫn trong văn bản
 9. Phần mềm quản lý tham khảo
 10. Dịch vụ chỉnh sửa ngôn ngữ bài báo

CHỈ SỐ HỌC THUẬT

Công cụ đánh giá chất lượng bài viết giúp tác giả bài viết theo dõi sự phát triển uy tín của tạp chí để lựa chọn đăng bài viết. Tác giả/ nhà nghiên cứu biết cách tự giới thiệu công trình nghiên cứu của mình đến với cộng đồng học thuật, nhằm chia sẻ rộng rãi những phát hiện mới, đóng góp cho sự phát triển chung của chuyên ngành, đồng thời tự thúc đẩy uy tín cá nhân và thu hút trao đổi học thuật.

PHẦN A. GIỚI THIỆU CÁC CHỈ SỐ HỌC THUẬT

I. Hệ số tác động tạp chí (journal impact factor)

II. Chỉ số H ( Hirsch index)

III. Một số phương tiện đánh giá mức độ tác động khác

 1. CiteScore
 2. SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
 3. FWCI (Field-Weighted Citation Impact)
 4. SJR (Scimago Journal Rank)
 5. Altmetric

PHẦN B. CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC NÊN ĐĂNG BÀI THEO NHÓM NGÀNH (THEO DANH MỤC SCOPUS)
Nhóm ngành: Nông nghiệp và Sinh học
Nhóm ngành: Hóa sinh
Nhóm ngành; Hóa học và Kỹ thuật Hóa học
Nhóm ngành: Kỹ thuật - Khoa học Vật liệu
Nhóm ngành: Vật lý
Nhóm ngành: Môi trường
Nhóm ngành: Kinh doanh - Quản trị - Kế toán
Nhóm ngành: Kinh tế - Kinh tế lượng - Tài chính
Nhóm ngành: Khoa học máy tính
Nhóm ngành: Khoa học xã hội
Nhóm ngành: Nhân văn - Nghệ thuật

LỰA CHỌN TẠP CHÍ VÀ XUẤT BẢN

 1. Lựa chọn tạp chí
 2. Quy trình thẩm định
 3. Tạp chí kém chất lượng
Pin It