vien

- Mô hình nghiên cứu: Chọn mô hình nghiên cứu là rất quan trọng. Cùng một câu hỏi nghiên cứu, nhưng có nhiều mô hình để tiếp cận. Tùy vào mục tiêu, thời gian, nhà nghiên cứu sẽ chọn mô hình nghiên cứu thích hợp.
- Đối tượng nghiên cứu: Sau khi quyết định chọn mô hình nghiên cứu, bước kế tiếp là chọn đối tượng nghiên cứu. Để lựa chọn đối tượng đưa vào nghiên cứu cần chú ý xây dựng các tiêu chí.
-  Đo lường: Tức dữ liệu cần thu thập là gì. Hai yếu tố cần chú ý trong đo lường: số liệu nào cần thu thập và phương pháp đo lường.
- Phân tích dữ liệu: Sau khi nghĩ đến dữ liệu cần thu thập, hay các yếu tố đo lường, bước tiếp theo tác giả cần suy nghĩ đến việc phân tích dữ liệu sau khi thu thập. Tác giả cần xác định mô hình thống kê để phân tích dữ liệu. Phân tích dữ liệu là yếu tố quyết định sự thành bại của một bài báo khoa học.

Pin It