vien
  • Việc thanh toán ra trường được thực hiện khi Trung tâm Học liệu Nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện ra trường từ Phòng Đào tạo 
  • Xem chi tiết Quy trình thanh toán ra trường

 LIÊN HỆ

Cán bộ phụ trách: Phạm Lê Giang. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa điểm : Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin, tầng 1, Trung tâm Học liệu. ĐT : 0292 387 2252

Thời gian : Từ Thứ 2 đến Thứ 6

                     Sáng: 7g30 – 11g00. Chiều: 13g30 – 17g00

Pin It