vien

I. Hướng dẫn sử dụng OPAC & tìm tài liệu (TL) trong kho sách

Để tìm kiếm và xác định TL trong kho thuộc hệ thống thư viện trường, sinh viên thực hiện:

Bước 1: Truy cập địa chỉ:    https://lrc.ctu.edu.vn/
Bước 2: Chọn TÌM TÀI LIỆU TRONG THƯ VIỆN nhập từ khóa và hộp tìm kiếm
Bước 3: Chọn lệnh Tìm kiếm
Bước 4: Tại bộ lọc Loại tài liệu, chọn loại hình tài liệu cần tìm
Bước 5: Chọn tài liệu cần tìm tại trang kết quả tìm, ghi lại Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại)
Bước 6: chọn VỊ TRÍ TÀI LIỆU để xác định nơi lưu trữ tài liệu và trạng thái 
Bước 7: Vào kho tìm SỐ THỨ TỰ TRÊN KỆ SÁCH được ghi lại ở bước 5 (có bảng chỉ dẫn ở đầu mỗi kệ sách) 
Bước 8: Đặt tài liệu đọc tại: KỆ ĐỂ TÀI LIỆU SAU KHI ĐỌC
Bước 9: Thực hiện thủ tục Mượn tài liệu tại Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin, tầng 1, Trung tâm Học liệu - tầng 1 nếu mượn tài liệu về nhà
* Chú ý: 
- Sách trên kệ được xếp từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ mặt kệ trước sang mặt kệ sau
- Tài liệu có bi màu (đỏ, xanh, vàng, tím) ở gáy sách KHÔNG được mượn về

 

II. Trả tài liệu (Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin, tầng 1, Trung tâm Học liệu hoặc Tiền sảnh)

  • Sắp xếp tài liệu ngay ngắn (đưa trang tựa sách lên trên )
  • Trình thẻ và tài liệu cho Viên chức Trung tâm Học liệu làm thủ tục trả
  • Nhận lại thẻ
HOẶC: Trả sách tại THÙNG TRẢ SÁCH 24/24 tại tiền sảnh Trung tâm Học liệu

 

III. Gia hạn tài liệu

Để tiếp tục giữ tài liệu mượn về đã đến hạn trả, Bạn đọc có thể gia hạn trực tiếp tại QUẦY LƯU HÀNH hoặc gia hạn online theo các bước:

Bước 1: Truy cập địa chỉ  https://lrc.ctu.edu.vn/
Bước 2: chọn TÌM TÀI LIỆU TRONG HỆ THỐNG THƯ VIỆN/ chọn THÔNG TIN BẠN ĐỌC
Bước 3: Chọn ĐĂNG NHẬP  (tài khoản sử dụng máy tính)
Bước 4 : Chọn THÔNG TIN BẠN ĐỌC 
Bước 5: Chọn TÀI LIỆU ĐANG MƯỢN chọn lệnh Xin gia hạn
Bước 6: Kiểm tra thông tin gia hạn tại TÀI LIỆU GIA HẠN
*Chú ý: Nếu không được, bạn đọc phải gia hạn sách trực tiếp tại Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin, tầng 1, Trung tâm Học liệu

Thông tin hỗ trợ:
Liên hệ trực tiếp tại các quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin - tầng 1, tầng 2, tầng 3
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT:   0292 3872 255    hoặc    0292 3872 254

Pin It