vien
 

I. Quy trình sử dụng

Bước 1: Đăng ký sử dụng phòng trực tuyến tại địa chỉ http://lrcdig.ctu.edu.vn/dkptl/

Thời gian sử dụng:

Ca 1: 07:30 – 09 :30 Ca 2: 09:40 – 11 :40.
Ca 3: 11:50 – 13 :50 Ca 4: 14:00 – 16 :00.
Ca 5: 16:10 – 18 :10 Ca 6: 18:20 – 20 :20.

Điều kiện đăng ký:

 • Có nhóm trưởng chịu trách nhiệm chung.
 • Số lượng người / 1 nhóm: 6 – 20.

Bước 2: Nhận phòng.

 • Nhóm trưởng đến gặp các bộ trực tại các Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin - tầng 2, tầng 3, Trung tâm Học liệu để làm thủ tục nhận phòng.
 • Kiểm tra tình trạng phòng.

Bước 3: Giao trả phòng.

 • Xếp ghế ngay ngắn sau khi ngưng sử dụng.
 • Kiểm tra vệ sinh phòng và bảng viết trước khi trả phòng.
 • Nhận lại bảng tên tại quầy DVTT.

* Các nhóm được quyền tiếp tục đăng ký sử dụng, nếu không có nhóm khác đăng ký ca kế tiếp.

II. Quy định sử dụng

     1. Mục đích sử dụng

 • Nghiên cứu, học tập hoặc thảo luận theo nhóm.
 • Cung cấp các dịch vụ tổ chức hội nghị hội thảo theo yêu cầu.

     2. Nội quy phòng Thảo luận

 • Không gây ồn ào ảnh hưởng khu vực tự học bên ngoài.
 • Không viết lên bàn. Lau bảng trước khi trả phòng.
 • Giữ vệ sinh chung trong phòng thảo luận.
 • Xếp ghế ngồi đúng vị trí sau khi sử dụng.
 • Không tổ chức các hoạt động mang tính chất giải trí.

 

*Nhóm trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm với Ban Giám đốc về mọi thiệt hại cơ sở vật chất và trang thiết bị của phòng sau khi sử dụng.

* Mọi vi phạm sẽ áp dụng theo quy định của Trung tâm Học liệu.

Pin It