THÔNG BÁO

(V/v ngưng phục vụ để hỗ trợ kiểm tra năng lực tiếng Anh của sinh viên khóa 46)

 

Trung tâm Học liệu thông báo thời gian tạm ngưng phục vụ như sau:

  • Ngưng phục vụ: từ 15:30 đến 21h, các ngày từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020
  • Ngưng phục vụ cả ngày Thứ bảy, 31/10/2020
  • Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả sách 24/24 trong thời gian ngưng phục vụ

Mong quý bạn đọc thông cảm

Trân trọng.

                                                                                    Cần Thơ, ngày 19 tháng 10 năm 2020

                                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Mời các bạn tân sinh viên khóa học 46 - Trường Đại học Cần Thơ truy cập vào website sau đây để nộp ảnh (chụp trong vòng 6 tháng trở lại) làm thẻ sinh viên:

 https://storage.ctu.edu.vn/stcard/

 

Thời gian thực hiện:
- Từ 12/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020.
- Sinh viên đang tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng tại khu Hòa An có thể tiếp tục đăng ký sau ngày 31/10/2020.

Mời các bạn sinh viên tham gia Chương trình trực tuyến về dự án iGuardian - An toàn khi online

- Thời gian: ngày 14 tháng 10, 10h00 - 11h30

- Nội dung: gặp gỡ và trao đổi với các nhân viên Lãnh sự quán Hoa Kỳ để tìm hiểu về dự án iGuardian. Đây là dự án tập trung vào việc giữ an toàn cho thanh niên khỏi những mối nguy hiểm từ các hoạt động trực tuyến hiện nay. Chương trình giúp trang bị thêm kiến thức và kỹ năng về an toàn trực tuyến đồng thời cung cấp một số thông tin để nhận biết các hiểm họa trực tuyến và các kênh liên hệ khi cần thiết.

- Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt

- Chương trình sẽ được thực hiện thông qua Zoom và các bạn sinh viên phải đăng ký trước để nhận link tham gia.

- Đăng ký tham dự: https://tinyurl.com/onlinesafetyCTU