vien

Sáng ngày Thứ Hai 27/3/2023, Ban Giám đốc và các Tổ trưởng chuyên môn của Trung tâm Học liệu (TTHL) tiếp đoàn khách Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau do TS. Huỳnh Ngọc Linh, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn, cùng đi có ThS. Huỳnh Công Đoàn, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Đảm bảo Chất lượng và Ông Lê Hồng Cường, phụ trách Thư viện.

Đoàn khách đến tham quan, học tập mô hình thư viện hiện đại của TTHL và hợp tác chia sẻ tài liệu nội sinh, phối hợp thực hiện dịch vụ mượn tài liệu liên thư viện, cung cấp nguồn tài nguyên thực hiện NCKH theo yêu cầu và đào tạo kỹ năng thông tin cho giảng viên và sinh viên của Trường Cao Đẳng Y tế Cà Mau.

 Ảnh lưu niệm

Pin It