vien

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự gia tăng không ngừng của các nguồn tài liệu trên thế giới, thư viện đơn lẻ khó đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng lớn của người dùng. Đặc biệt nhu cầu tra cứu, tập hợp tài liệu phục vụ mục đích nghiên cứu, học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên ở Việt Nam là vô cùng lớn.

(nguồn: website Đại học Cần Thơ)

 

Pin It