vien
 - Đọc và thảo luận sách: Trao đổi kinh nghiệm về phương pháp đọc sách khoa học và hiệu quả. Tạo không gian sinh hoạt văn hóa cho những người yêu thích đọc sách

- Các số TL sách:

4/2017 | 5/20178/2017 | 9/2017

9/2019 | 10/2019

13/5/2020 | 18/5/2020 | 22/5/2020 | 5/6/20206/11/2020 | 18/11/2020 | 27-11-2020

19-4-2021 |  7-5-2021

+ 01-4-2022 | 06-4-2022 | 14-4-2022  |  5-5-2022  | 11-5-2022  |  23-8-2022  |  31-8-2022  | 09-9-2022  |  14-9-2022  |  28-9-2022

- Chiếu phim: Rèn luyện kĩ năng học ngoại ngữ

- Các buổi chiếu phim: Lần 1 tháng 9/2019 | Lần 2 tháng 9/2019 | Lần 3 tháng 9/2019 | Lần 1 tháng 10/2019 | Lần 1 tháng 11/2019 | Lần 2 tháng 11/2019 

Pin It