vien

Ngày 13/5/2020, Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh với truyện ngắn “Hamlet” của tác giả William Shakespeare. Thạc sĩ Hồ Phương Thùy, giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ cùng với hơn 40 sinh viên đã có những trao đổi thú vị về truyện ngắn “Hamlet”.

Pin It