vien

Ngày 18/5/2020, Thạc sĩ Hồ Phương Thùy, giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ cùng với 40 sinh viên đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với truyện ngắn “The Gift of the Magi” của tác giả O'Henry và truyện ngắn “The necklace” của tác giả Guy de maupassant. Từ đó, giúp sinh viên rèn luyện, phát triển kỹ năng nghe, nói tiếng anh, kỹ năng thuyết trình.

Pin It