vien

Thạc sĩ Nguyễn Thị Nguyên Tuyết, giảng viên Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ đã có buổi giao lưu, đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng anh với hơn 30 sinh viên trường Đại học Cần Thơ vào ngày 22/5/2020 với tiểu thuyết “The Awakening” của tác giả Kate Chopin.

Pin It