vien

Ngày 5/6/2020, hơn 30 sinh viên trường Đại học Cần Thơ  đã có buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với Thạc sĩ Nguyễn Thị Nguyên Tuyết, giảng viên Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ. Diễn giả và sinh viên trao đổi tác phẩm kịch ""Trifles" của tác giả Susan Glaspell.

Pin It