vien

Dịch vụ tư vấn học thuật của Trung tâm Học Liệu Đại học Cần Thơ bắt đầu hoạt động vào thứ Hai ngày 16/4/2018. Dịch vụ tư vấn học thuật là nơi các bạn sinh viên có kiến thức chuyên ngành tốt cùng các anh chị học viên sau đại học sẽ hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm trong học tập với các bạn sinh viên có nhu cầu.

Nguyên tắc hoạt động:

- Tự nguyện và bình đẳng trong tất cả các đối tượng tham gia, tư vấn viên và người có nhu cầu được tư vấn.

- Dịch vụ hoàn toàn miễn phí liên quan đến các chủ đề học tập

- Nghiên cấm mọi hình thức trao đổi, mua bán, hướng dẫn và làm hộ có thu phí trong hoạt động của Góc Tư vấn Học thuật.

Hình thức: tư vấn trực tiếp cho 1 bạn đến một nhóm tối đa 20 bạn

Địa điểm: phòng học ngoại ngữ tầng 3, TTHL.

Thời gian: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Lịch tư vấn viên và chủ đề tư vấn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S5L1KcLnWk2ORxEYDdke-Ldc3mihIU2A

Danh mục câu hỏi và trả lời

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A1ykrShpbMGXLRCVRHjjxCaH7gPlfC4o

 - Đăng ký trở thành tư vấn viên: https://forms.gle/GUKjesKjR3mKTVk37

 - Đăng ký tư vấn học thuật: https://forms.gle/7htoHb6wVr5AvXBx8

Pin It

Đăng ký dịch vụ

Sách mới

Tìm đồ thất lạc