vien

Làm thẻ thư viện

 - Làm thẻ: Liên hệ cán bộ tại quầy Dịch vụ Thông tin và Lưu hành, tầng 1, Trung tâm Học liệu

- Chụp hình: Liên hệ cán bộ tại quầy Dịch vụ Thông tin và Lưu hành, tầng 1, Trung tâm Học liệu

Đăng ký làm thẻ trực tuyến: https://lrcdig.ctu.edu.vn/lrc_dklt/

 

Dịch vụ hỗ trợ khai thác thông tin học thuật

Với mục tiêu cung cấp nguồn thông tin và tài liệu học thuật chuyên sâu theo lĩnh vực nghiên cứu liên quan nhằm tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu của bạn đọc, tránh trùng lắp khi thực hiện bài viết hoặc tham khảo và phát triển các nghiên cứu đã qua, và giúp bạn đọc hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu, các bài báo cáo, luận văn tốt nghiệp, niên luận, bài tập, chuyên đề, v.v.

  • Đăng ký: Trực tiếp tại quầy Dịch vụ Thông tin và Lưu hành, tầng 1 – Trung tâm Học liệu.
  • Đăng ký trực tuyếnĐĂNG KÝ
  • EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Điện thoại: 0292 387 2255
Pin It