Translate to (by Google):

Trung tâm Học liệu (TTHL), một trong những TTHL hiện đại nhất cả nước, được thiết kế và xây dựng theo mô hình thư viện các quốc gia tiên tiến phương Tây, được đầu tư trang thiết bị hiện đại với hơn 550 máy tính điện tử, hệ thống phiên dịch song song, hệ thống cầu truyền hình và nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại khác. Đặc biệt đây là một địa điểm lý tưởng tổ chức hội nghị khách hàng, hội thảo khoa học trong và ngoài nước tại vùng ĐBSCL.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0292 383 1565

STT Tên phòng Sức chứa Đơn giá/ngày
Giá mới 2019
 (chỗ ngồi) (vnđ)
1 Phòng thảo luận 20 1.000.000
2 Phòng huấn luyện (có máy tính) 32 2.100.000
3 Khu vực máy tính tầng 3
(mỗi máy tính thêm: 70,000đ/cái/ngày)
50 máy 3.500.000
4 Phòng hội nghị AB 90 2.800.000
5 Phòng hội nghị A 40 1.400.000
6 Phòng hội nghị B 40 1.400.000
7 Phòng hội nghị cao cấp 40 3.000.000
8 Hội trường 160 4.000.000
9 Sảnh tầng 1 300m2  3.000.000
10 Sảnh tầng 4 600m2  3.500.000
11 Máy chiếu   600.000/cái/ngày
12 Headset phục vụ phiên dịch song song   60.000/cái/ngày
13 Hệ thống cầu truyền hình Theo thực tế

 Hình ảnh các phòng hội thảo

Pin It
Go to Top