Translate to (by Google):

Trung tâm Học liệu phục vụ các dịch vụ tổ chức hội nghị hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0292 383 1565

STT Tên phòng Sức chứa Đơn giá/ngày
Giá mới 2019
 (chỗ ngồi) (vnđ)
1 Phòng thảo luận 20 1.000.000
2 Phòng huấn luyện (có máy tính) 32 2.100.000
3 Khu vực máy tính
(mỗi máy tính thêm: 70,000đ/cái/ngày)
50 máy 3.500.000
4 Phòng hội nghị AB 90 2.800.000
5 Phòng hội nghị A 40 1.400.000
6 Phòng hội nghị B 40 1.400.000
7 Phòng hội nghị cao cấp 40 3.000.000
8 Hội trường 160 4.000.000
9 Sảnh tầng 1 300m2  3.000.000
10 Sảnh tầng 4 600m2  3.500.000
11 Máy chiếu   600.000/cái/ngày
12 Headset phục vụ phiên dịch song song   60.000/cái/ngày
13 Hệ thống cầu truyền hình Theo thực tế

 Hình ảnh các phòng hội thảo

Pin It
Go to Top