vien
Tổ Công nghệ Thông tin
 • Quản trị toàn bộ hệ thống mạng máy tính.
 • Bảo đảm hệ thống cơ sở dữ liệu luôn hoạt động tốt.
 • Quản lý và cập nhật thông tin cho website.
 • Phát triển phần mềm ứng dụng.
 • Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng nguồn mở
 • Quản lý kỹ thuật cho các phòng huấn luyện, hội nghị, hội thảo, hệ thống cầu truyền hình.
 • Quản lý việc in thẻ cho bạn đọc.
 • Hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ máy tính.

Tổ Dịch vụ Thông tin

Cung cấp tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của cán bộ và sinh viên trong và ngoài trường. Phổ biến thông tin đến bạn đọc. Thu thập nhu cầu thông tin của bạn đọc về tài liệu .Khai thác thông tin đáp ứng nhu cầu bạn đọc.Thực hiện các dịch vụ về thông tin theo yêu cầu của bạn đọc.

Tổ Tài nguyên Thông tin

Tổ Tài nguyên Thông tin (TNTT) là một bộ phận không thể tách rời trong hoạt động của Trung tâm Học liệu (TTHL), được đặt ở Tầng 3. Là bộ phận tham mưu trực tiếp cho Ban Giám Đốc trong việc bổ sung các nguồn lực thông tin nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất. Tổ còn thực hiện công tác phân loại, biên mục và xử lý kỹ thuật các loại tài liệu của TTHL để phục vụ bạn đọc; và thực hiện công tác số hóa tài liệu. Ngoài ra, tổ TNTT còn tham gia công tác giảng dạy chuyên môn nghiệp vụ về Thông tin Thư viện.

 Tổ Văn Phòng

 •  Quản lý hành chính: văn thư, lưu trữ và các giao dịch hành chính khác trong và ngoài trường.
 •  Quản lý tài chính, tài sản và tổ chức nhân sự.
 •  Quản lý các dịch vụ có thu: Bookstore, hội nghị, hội thảo, văn phòng AIT.
 •  Thực hiện dịch vụ cho thuê hội trường tổ chức hội nghị, hội thảo trong và ngoài trường.
 •  Phụ trách marketing và Hợp tác Quốc tế.
 
Pin It