vien

Hợp tác – Liên kết là hoạt động hữu ích giữa các thư viện nhằm hỗ trợ Bạn đọc thực hiện các giao dịch mượn tài liệu trong hệ thống Hợp tác – Liên kết mượn liên thư viện giữa Trung tâm Học liệu ĐHCT và các Thư viện liên kết trong và ngoài nước.

I.  Đối tượng phục vụ: Bạn đọc thuộc hệ thống hợp tác liên kết của các Thư viện

II. Hình thức và chính sách phục vụ

- Đăng ký sử dụng dịch vụ tại: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Thời gian, số lượng và loại hình tài liệu được mượn theo quy định của từng thư viện
- Chi phí vận chuyển được tính theo mức phí quy định của thư viện bạn

III. Hệ thống Hợp tác - Liên kết giữa TTHL và các Thư viện:

Thư viện ngoài nước

 1. Website AUNILO 2018
 2. Thư viện Đại học Alberta, Canada (Xem hướng dẫn tại https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/services)
 3. Thư viện Đại học Nagasaki
 4. Mạng lưới Thư viện của các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN)

Thư viện trong nước

 1. Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp. HCM
 2. Thư viện Trung tâm – Đại học Quốc gia Tp. HCM
 3. Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
 4. Thư viện Đại học Khánh Hòa
 5. Thư viện Trường Cao đẳng Công thương Tp. HCM
 6. Thư viện – Tư liệu Trường Đại học Bình Dương
 7. Thư viện Trường Đại học sư phạm Tp. HCM
 8. Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Công nghiệp
 9. Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM
 10. Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Kiến Trúc Tp.HCM
 11. Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Đồng Nai
 12. Trung tâm tài nguyên học tập & giảng dạy Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
 13. Liên hiệp Thư viện Đại học phía Nam
 14. Trung tâm Học liệu - Trường đại học Văn Hiến
Pin It