vien

Hợp tác – Liên kết là hoạt động hữu ích giữa các thư viện nhằm hỗ trợ Bạn đọc thực hiện các giao dịch mượn tài liệu trong hệ thống Hợp tác – Liên kết mượn liên thư viện giữa Trung tâm Học liệu ĐHCT và các Thư viện liên kết trong và ngoài nước.

I.  Đối tượng phục vụ: Bạn đọc thuộc hệ thống hợp tác liên kết của các Thư viện

II. Hình thức và chính sách phục vụ

- Đăng ký sử dụng dịch vụ tại: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Thời gian, số lượng và loại hình tài liệu được mượn theo quy định của từng thư viện
- Chi phí vận chuyển được tính theo mức phí quy định của thư viện bạn

III. Hệ thống Hợp tác - Liên kết giữa TTHL và các Thư viện:

Liên hiệp thư viện quốc tế

Thư viện các trường đại học, cao đẳng quốc tế

Liên hiệp thư viện Việt Nam

  • Trung tâm Tri thức số (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam)
  • Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam (VILASAL)

Thư viện các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

 

 

Pin It