vien

Hợp tác – Liên kết là hoạt động hữu ích giữa các thư viện nhằm hỗ trợ Bạn đọc thực hiện các giao dịch mượn tài liệu trong hệ thống Hợp tác – Liên kết mượn liên thư viện giữa Trung tâm Học liệu ĐHCT và các Thư viện liên kết trong và ngoài nước.

I.  Đối tượng phục vụ: Bạn đọc thuộc hệ thống hợp tác liên kết của các Thư viện

II. Hình thức và chính sách phục vụ

- Đăng ký sử dụng dịch vụ tại: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Thời gian, số lượng và loại hình tài liệu được mượn theo quy định của từng thư viện
- Chi phí vận chuyển được tính theo mức phí quy định của thư viện bạn

III. Hệ thống Hợp tác - Liên kết giữa TTHL và các Thư viện:

Liên hiệp thư viện quốc tế

Thư viện các trường đại học, cao đẳng quốc tế

Liên hiệp thư viện Việt Nam

Thư viện các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

 

 

 

Pin It