THÔNG BÁO

(Về việc nghỉ hè toàn trường)

 

Trung tâm Học liệu thông báo thời gian ngưng phục vụ theo lịch nghỉ hè toàn trường:
Ngưng phục vụ: Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 27/7/2019.
Bắt đầu phục vụ học kỳ mới từ thứ hai, ngày 29/7/2019.

Sách mượn quá hạn được tính từ ngày Thứ hai, ngày 12/8/2019. Sách mượn quá hạn rơi vào thời gian nghỉ hè không tính trễ hạn.
Bạn đọc trả sách tại Thùng trả sách 24/24 trong thời gian nghỉ hè, hoặc giữ sách để đọc, hoặc trả vào ngày 12/8/2019
Mong quý bạn đọc thông cảm.
Trân trọng.

Cần Thơ, ngày 10 tháng 7 năm 2019
GIÁM ĐỐC                  
(Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

 

Nhằm góp phần phục vụ Bạn đọc sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn tài liệu, Trung tâm Học liệu đã nâng cấp và chính thức thay đổi giao diện website của TTHL. Để thuận tiện, Bạn đọc có thể sử dụng trang website cũ của TTHL tại http://www.lrc.ctu.edu.vn/old.

Mọi  ý kiến vui lòng đóng góp qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

TTHL hân hạnh phục vụ Bạn đọc!

Trung tâm Học liệu mua quyền truy cập sách điện tử của EBrary - Mỹ, CSDL này gồm khoảng 140.000 quyển (tiếng anh), đa ngành phù hợp với các ngành đào tạo của trường đại học Cần Thơ . Xin mời bạn đọc truy cập sử dụng.

Dự án ODA trường Đại học Cần Thơ mua quyền truy cập hơn 800 các nghiên cứu điển hình ở các thị trường đang nổi của nhà xuất bản EMERALD của Anh quốc; gồm các chủ đề kinh tế, quản trị... phù hợp với các ngành đào tạo của trường đại học Cần Thơ . Xin mời bạn đọc truy cập sử dụng.