vien

Sáng ngày Thứ Tư 15/3/2023, Ban Giám đốc và các Tổ trưởng chuyên môn của Trung tâm Học liệu (TTHL) đã tiếp đoàn khách Trường Đại học Cửu Long do Tiến sỹ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn, cùng đi có Ông Võ Ngọc Hạnh, Phó giám đốc phụ trách Thư viện.

Đoàn khách Trường Đại học Cửu Long đến tham quan, trao đổi  kinh nghiệm quản lý mô hình thư viện hiện đại của TTHL và nhận tặng 78 tựa # 679 quyển giáo trình do Trung tâm Học liệu tặng, đây là nguồn  tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên.

Ảnh lưu niệm.

Pin It