vien

Ngày 17/02/2023, Trung tâm Học liệu đã tiếp đoàn công tác của  Trường Trung học Phổ thông Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long do Thầy Phan Lê Minh Thùy, Trường PTTH Mang Thít đến tham quan và nhận 92 tựa # 699 quyển sách Trung tâm Học liệu tặng Trường THPT Mang Thít làm tài liệu để phục vụ học tập, giảng dạy và tham khảo của giáo viên, học sinh.

Thầy Phan Lê Minh Thùy, Phó Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ, Ban Giám đốc Trung tâm Học liệu đã quan tâm, hỗ trợ.

 Trường PTTH Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long đang trong quá trình xây dựng Thư viện đạt chuẩn theo Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT, quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, bao gồm: Tài nguyên thông tin; cơ sở vật chất; thiết bị chuyên dùng; hoạt động thư viện; quản lý thư viện.

Hình lưu niệm.

Pin It