vien

Sáng ngày Thứ Sáu 17/3/2023, Trung tâm Học liệu đã tiếp đón Cô Lỉbreny Riyusdha, làm việc tại Thư viện Quốc hội Mỹ, Đại sứ Quán Hoa Kỳ Jakarta, Indonesia đến trao đổi công tác chuyên môn thư viện, hợp tác và chia sẻ tài liệu.

Nhân dịp này, Trung tâm Học liệu đã gửi tặng 172 quyển tài liệu gồm 60 giáo trình và 72 tạp chí của NXB Đại học Cần Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ.

Ảnh lưu niệm

 

Pin It