vien

1. Mục tiêu

Thể hiện tấm lòng của thầy/cô và trò CTU đối với tri thức – cho và nhận, nhận và cho để tri thức được lan tỏa.
Nơi để các bạn sinh viên và thầy cô giáo chia sẻ chi phí sở hữu tài liệu.
Tận dụng tối đa vòng xoay tri thức đến những người thích đọc sách và góp phần phát triển văn hóa đọc trong CTU.

2. Mô tả công việc

3. Thời gian và địa điểm  

4. Yêu cầu chung 

5. Thư cảm ơn

6. Danh mục tài liệu 


Liên hệ:

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Điện thoại: 02923 87 22 54

Một số hình ảnh: 

Pin It