vien
Góc Thông tin Ngân hàng Thế giới (WorldBank)  tại TTHL, trường ĐHCT là một trong hai  “Góc thông tin” đầu tiên tại VN đã được khai trương vào ngày 6-9-2004. Góc thông tin này do Ngân hàng Thế giới tài trợ đầu sách và tài liệu, giúp bạn đọc truy cập miễn phí các nguồn thông tin và toàn bộ các tài liệu về các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại VN, báo cáo về tình hình phát triển thế giới, chỉ số phát triển thế giới, báo cáo phát triển VN... Ngoài ra tại góc thông tin, bạn đọc còn có dịp tiếp cận với các bản sách với các chủ đề như giảm nghèo, chống tham nhũng, báo cáo về tình hình phát triển thế giới, v.v…

Website WorldBank

Pin It