vien

Tạp chí khoa học, sách, tài liệu hội thảo khoa học, nghiên cứu điển hình

Bộ sưu tập cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học, sách, tài liệu hội thảo khoa học, nghiên cứu điển hình,...liên quan đến tất cả lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và học tập của Trường Đại học Cần Thơ. Đây là những nguồn tài liệu học thuật được đăng ký trả phí để truy cập hoặc qua quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ với các tổ chức xuất bản uy tín trên thế giới đế đăng ký quyền truy cập. Các cơ sở dữ liệu: Thư viện pháp luật Việt Nam, SpingerLink, Proquest, IEEE, Science Direct, Ebrary, IMF, CABI, Emerald Case Study, AGORA, HINARI, OARE, ARDI, GOALI-LAW, Lyell Collection, IngentaConnect.

Video giới thiệu các Cơ sở dữ liệu được đăng ký quyền truy cập

 Tài liệu số của Trung Tâm Học Liệu ĐHCT

Bộ dữ liệu toàn văn bao gồm các tài liệu: luận văn sau đại học, tạp chí khoa học chuyên ngành, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu hội nghị khoa học, giáo trình,…

Truy cập:

 • Truy cập: sử dụng tài khoản đăng nhập Hệ thống Quản lý đào tạo
 • Bạn đọc ngoài trường liên hệ:  Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • Hỗ trợ Liên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Thư viện pháp luật   

Cung cấp hơn 65.000 văn bản pháp luật Việt Nam từ Trung ương đến địa phương.

 • Truy cập: cung cấp tài khoản qua email
 • Hỗ trợ Liên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng Thư viện pháp luật

 Mạng KH & CN Việt Nam   

Mạng KH & CN Việt Nam cung cấp nhiều nguồn tài liệu đa ngành từ nhiều tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, các bài nghiên cứu khoa học, các bản tin, v.v…

Nguồn tài liệu của NASATI: CSDL Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học,  SpingerLink, Proquest, Web of Knowledge,  IEEE, Science Direct,...)

 • Truy cập: cung cấp tài khoản qua email
 • Hỗ trợ Liên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng Mạng KH & CN Việt Nam

 Cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng

Cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng cung cấp hơn 2500 tài liệu về giáo trình giảng dạy, sách chuyên khảo, nghiên cứu. Cơ sở dữ liệu sách điện tử có nhiều chủ đề thuộc các lĩnh vực xây dựng, khoa học tự nhiên, kiến trúc, mĩ thuật, môi trường, khoa học - xã hội, các tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật.

 • Truy cập: cung cấp tài khoản qua email
 • Hỗ trợ Liên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng cở sở dữ liệu sách điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng

 Thư viện số của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh

Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh với bộ sưu tập tài liệu số khoảng 40.000 tài liệu gồm sách, giáo trình, kỷ yếu hội thảo, tạp chí, luận văn, luận án, báo cáo nghiên cứu khóa học…thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: xây dựng, kiến trúc, điện tử, cơ khí,  môi trường, thực phẩm, kinh tế, ngôn ngữ, văn học,…Ngoài ra, thư viện trường Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh khai thác hơn 1 triệu tài liệu, bài giảng, giáo trình, luận văn, báo cáo,… từ Website Tailieu.vn; tài nguyên của hơn 80 Thư viện trường Đại học, Cao đẳng liên kết.

 

Người sử dụng tạo tài khoản trực tiếp trên web Thư viện số. http://thuvienso.hcmute.edu.vn

 

Lưu ý: Bạn đọc chịu trách nhiệm khai thác và sử dụng theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ và Xuất bản phẩm

Hướng dẫn sử dụng Thư viện số của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam Viet Nam (Standards and Quality Institute - VSQI), là đơn vị giữ bản quyền xuất bản tiêu chuẩn quốc gia. Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia giúp người sử dụng tìm kiếm về tiêu chuẩn Việt Nam: Số hiệu tiêu chuẩn Việt Nam, tên tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn tương đương, tiêu chuẩn thay thế-hủy bỏ, phạm vi áp dung tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn viện dẫn, …Ngoài ra, người sử dụng tìm kiếm các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài: Số hiệu tiêu chuẩn, tên tiêu chuẩn, chỉ số phân loại, năm ban hành, ban Kỹ thuật, tình trạng… Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp, của nền công nghiệp, người tiêu dùng và toàn bộ xã hội trong quản lý nhà nước và hội nhập kinh tế thế giới.

 • Truy cập: cung cấp tài khoản qua email
 • Hỗ trợ Liên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Danh mục TCVN
 • Hướng dẫn sử dụng Ultraviewer

 Cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

Cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 2380 tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, sức khỏe – đời sống, ngôn ngữ, lịch sử,… Trung tâm Học liệu mua quyền truy cập đọc trực tuyến bộ sưu tập tài liệu sách điện tử này, thời gian từ 01/10/2023 đến 01/10/2024.

 • Truy cập: Sử dụng tài khoản đăng nhập vào hệ thống quản lý.
 • Hỗ trợ :  Liên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Danh mục 2380 sách dạng điện tử: xem danh mục
 • Hướng dẫn khắc phục một số trường hợp không đọc được eBook

 Cơ sở dữ liệu Proquest Central

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…

 • Truy cập:   sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản 
 • Hỗ trợ Liên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Cơ sở dữ liệu sách điện tử ELSEVIER - ScienceDirect   

Elsevier là nhà xuất bản hàng đầu với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản tài liệu Khoa học – Công nghệ - Y dược học (STM – Science, Technology, Medical). ScienceDirect là nền tảng khai thác dữ liệu điện tử của Elsevier trong đó có hơn 2.500 tạp chí và hơn 40.000 tựa sách điện tử uy tín, chất lượng cao, được đánh giá ngang hàng.

- Cơ sở dữ liệu sách điện tử Elsevier cung cấp trong dự án Thư viện dùng chung bao gồm 571 sách điện tử được xuất bản từ năm 2017 trở về trước. Toàn bộ sách được cấp quyền truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến.

- Trong khuôn khổ hợp tác Liên hợp thư viện mua quyền sử dụng, CSDL ScienceDirect cho phép người sử dụng truy cập gói Freedom Collection bao gồm 2.338 tên tạp chí, 1.100 tên tạp chí truy cập mở, 1.000 tên tạp chí truy cập mở một phần.

 • Truy cập:   sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản
 • Danh mục 571 sách dạng điện tử xem danh mục.
 • Danh mục hơn 3000 tạp chí dạng điện tử xem danh mục.
 • Hỗ trợ Liên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng ScienceDirect tiếng Việt
 • ScienceDirect Users' Instruction

 Ebrary  

Ebrary là nhà xuất bản chuyên sách điện tử được thành lập từ năm 1999 và đã sáp nhập vào ProQuest năm 2012. Với trên 180.000 đầu sách được chọn lọc từ các nhà xuất bản uy tín như: McGraw-Hill, Oxford University Press, Princeton University Press, Taylor & Francis…

Trung tâm Học liệu đăng kí quyền sử dụng trên 200.000 tài liệu điện tử thuộc các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Kinh tế, Tài chính, Y học và Xây dựng….

Bạn đọc bắt đầu sử dụng từ ngày 01/11/2022 đến 01/11/2023 (Đã hết hạn, TTHL đang làm thủ tục gia hạn)

 • Truy cập: sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản
 • Danh mục
 • Liên hệ hỗ trợ : trực tiếp tại TTHL hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hướng dẫn sử dụng Ebrary

 Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG PUBLISHING   

IG Publishing là nhà xuất bản thuộc tập đoàn iGroup (Asia Pacific Ltd.) - nhà cung cấp dịch vụ thông tin hàng đầu tại Châu Á – Thái Bình Dương. Kể từ năm 1999, IG Publishing cung cấp các bộ sách của nhiều nhà xuất bản danh tiếng hàng đầu trên thế giới dưới dạng sách điện tử trực tuyến. IG Publishing cung cấp nguồn tài liệu điện tử có giá trị cao với nhiều lĩnh vực khác nhau: Kinh doanh & Quản lý, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ, Khoa học xã hội & Nhân văn, Y tế, Luật,…

Cơ sở dữ liệu sách điện tử Springer cung cấp trong dự án Thư viện dùng chung bao gồm 6.000 sách điện tử được xuất bản từ năm 2015 đến 2020. Toàn bộ sách được cấp quyền truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến.

 • Truy cập:   sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản
 • Danh mục 6.000 sách dạng điện tử xem danh mục.
 • Hỗ trợ Liên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng IG Publishing tiếng Việt
 • IG Publishing Users' Instruction

 Cơ sở dữ liệu sách điện tử SPRINGER   

Springer Nature là nhà xuất bản khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Y dược (STM). Springer Nature xuất bản hơn 3,000 tạp chí và hơn 6,000 cuốn sách mỗi năm, được xem là bộ sưu tập sách Khoa học, Công nghệ, Y dược lớn nhất toàn cầu.

Cơ sở dữ liệu sách điện tử Springer cung cấp trong dự án Thư viện dùng chung bao gồm 4.178 sách điện tử được xuất bản từ năm 2013 đến năm 2018. Toàn bộ sách được cấp quyền truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến.

Trung tâm Học liệu Cần Thơ mua quyền truy cập vĩnh viễn 1671 sách điện tử xuất bản 2021-2022, của nhà xuất bản Springer Nature, gồm các chủ đề thuộc lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Nhân sự, Phát triển bền vững….và nhiều chủ đề liên quan khác

 • Truy cập:   sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản
 • Hỗ trợ Liên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng Springer tiếng Việt
 • Springer Users' Instruction

 Wiley Digital Textbooks   

Wiley là một tập đoàn lớn trong ngành xuất bản các ấn phẩm khoa học hàng đầu thế giới với bề dày hơn 200 năm về xuất bản chất lượng. Wiley có khoảng 1.500 tạp chí khoa học, 14.000 đầu sách và các ấn phẩm về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, giáo dục... Wiley Digital textbooks cho phép người dùng truy cập mọi lúc mọi nơi trên các thiết bị thông minh. Wiley tích hợp thông qua VitalSource Resolver với nền tảng tiên tiến ứng dụng trực quan, dễ sử dụng, giúp người dùng có thể đọc tất cả nguồn tài nguyên được quyền truy cập từ Wiley. VitalSource Resolver với những ưu điểm vượt trội, người dùng đọc, đánh dấu và chú thích như trên bản giấy, nâng cao hoạt động trải nghiệm đọc, nghiên cứu và học tập.
Bạn đọc bắt đầu sử dụng từ ngày 17/7/2023 đến ngày 16/7/2024

 • Truy cập:   sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản 
 • Danh mục 33 giáo trình dạng điện tử xem danh mục.
 • Hỗ trợ Liên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng VitalSource Wiley e-Textbooks tiếng Việt
 • VitalSource Wiley Users' Instruction

 Cơ sở dữ liệu CABI Direct

CAB Direct là nền tảng cơ sở dữ liệu trực tuyến chuyên ngành khoa học ứng dụng đời sống của CABI. CAB Direct cung cấp một điểm truy cập duy nhất vào tất cả các cơ sở dữ liệu của CABI. Bạn đọc được tiếp cận với các công trình nghiên cứu một cách tiện lợi, thân thiện bằng phương thức mới lạ, hiện đại với các tính năng hoàn toàn mới. 
CAB Direct cho phép truy cập hơn 15 triệu thư mục, hơn 350 ngàn bài báo toàn văn cùng nhiều bài đánh giá, báo cáo chất lượng cao

 Emerald Case Study   

Emerald Case Study là cơ sở dữ liệu các trường hợp nghiên cứu điển hình trong nhiều lĩnh vực, chủ đề: giáo dục, kinh tế, môi trường... Case study là một dạng thức của thông tin khoa học mang tính thực tiễn cao. Người đọc phân tích các trường hợp nghiên cứu đã xảy ra trong thực tiễn, sau đó có thể vận dụng kiến thức để áp dụng nghiên cứu trong những bối cảnh khác.

 • Truy cập: sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản lý
 • Hỗ trợ Liên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng EMERALD CASE STUDY

 Emerald e-Journals Collection   

Emerald Publishing Limited là nhà xuất bản uy tín. Emerald kết nối với tác giả của hàng nghìn trường đại học trên thế giới để chia sẻ kiến thức và thúc đẩy nghiên cứu. Emerald e-Journals Collection với 160 tạp chí khoa học chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế như Kinh doanh, Kế toán và Tài chính, Thuế và Kiểm toán, Kinh tế Xây dựng và Môi trường, Đạo đức Kinh doanh và Pháp luật, Kinh tế, Giáo dục,…

 SAGE e-Journals Collection   

SAGE Publications Limited là một trong những nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới. Mỗi năm SAGE Publications Limited xuất bản hơn 1000 tạp chí mới với nhiều lĩnh vực khác nhau. SAGE e-Journals Collection với thế mạnh về bộ sưu tập tạp chí khoa học chuyên ngành như Kinh doanh và Quản lý, Kinh tế và Phát triển, Hành chính Công, Nghiên cứu khu vực, Nghiên cứu đô thị và Quy hoạch, Khoa học ứng dụng, Khoa học trái đất, Khoa học xã hội và Nhân văn,…

Cơ sở dữ liệu trực tuyến truy cập mở   

Gồm tạp chí khoa học, sách, tài liệu hội thảo khoa học,...được các nhà xuất bản uy tín trên thế giới cho phép người dùng truy cập miễn phí. Các nguồn tài liệu học thuật này liên quan đến tất cả lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và học tập của Trường Đại học Cần Thơ, như: kinh tế, nông nghiệp, thủy sản, môi trường, kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên,...

Học liệu mở  

Các khóa học và các nguồn tài liệu học tập của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới

 

 

 

Pin It