vien

Cơ sở dữ liệu và tạp chí khoa học

Bao gồm các các cơ sở dữ liệu và tạp chí đã mua quyền sử dụng và các cơ sở dữ liệu và tạp chí miễn phí được sắp xếp theo chủ đề.

Sách điện tử

Bao gồm các liên kết tra cứu sách điện tử miễn phí trên Internet được cán bộ TTHL đánh giá và chọn lọc. Hầu hết các trang tra cứu sách điện tử đều bao quát các lĩnh vực chủ đề.

Pin It