vien

Làm thẻ thư viện

 - Làm thẻ: Liên hệ cán bộ tại quầy Dịch vụ Thông tin và Lưu hành, tầng 1, Trung tâm Học liệu

- Chụp hình: Liên hệ cán bộ tại quầy Dịch vụ Thông tin và Lưu hành, tầng 1, Trung tâm Học liệu

Đăng ký làm thẻ trực tuyến: https://lrcdig.ctu.edu.vn/lrc_dklt/

Dịch vụ giao và nhận thẻ lẻ tại nhà

- Nhằm tạo sự tiện ích và tiết kiệm thời gian cho người dùng trong việc giao dịch và nhận thẻ tại nhà theo yêu cầu.

- Đối tượng: cấp thẻ lẻ viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, học sinh THPT trong và trường Đại học Cần Thơ.

- Chi tiết đăng ký sử dụng Dịch vụ giao và nhận thẻ lẻ tại nhà

Dịch vụ hỗ trợ khai thác thông tin học thuật

Với mục tiêu cung cấp nguồn thông tin và tài liệu học thuật chuyên sâu theo lĩnh vực nghiên cứu liên quan nhằm tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu của bạn đọc, tránh trùng lắp khi thực hiện bài viết hoặc tham khảo và phát triển các nghiên cứu đã qua, và giúp bạn đọc hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu, các bài báo cáo, luận văn tốt nghiệp, niên luận, bài tập, chuyên đề, v.v.

  • Đăng ký: Trực tiếp tại quầy Dịch vụ Thông tin và Lưu hành, tầng 1 – Trung tâm Học liệu.
  • Đăng ký trực tuyếnĐĂNG KÝ
  • EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Điện thoại: 0292 387 2255
Pin It

Đăng ký dịch vụ

Sách mới

Tìm đồ thất lạc