Translate to (by Google):

Làm thẻ thư viện

 - Làm thẻ: Liên hệ cán bộ tại quầy Lưu hành – Tầng 1, TTHL

- Chụp hình: Liên hệ cán bộ tại quầy Lưu hành – Tầng 1, TTHL

Đăng ký làm thẻ trực tuyến: https://lrcdig.ctu.edu.vn/lrc_dklt/

Dịch vụ Thư viện văn phòng

Là dịch vụ GIAO tài liệu in ấn và điện tử đến văn phòng hoặc qua Email cán bộ và học viên cao học. 

        + Đối tượng phục vụ: Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong và ngoài trường ĐHCT

        + Chi phí dịch vụ: 150.000 đồng/năm ; 100.000đồng/6 tháng ; 50.000đồng/3 tháng

        + Thời gian phục vụ:Thứ Hai - Thứ Sáu ; Sáng: 7:00 – 11:00. Chiều: 13:00 – 17:00

        Đăng ký dịch vụ: 

- Trực tiếp tại quầy Lưu hành, tầng 1 – TTHL.

- Hoặc liên hệ ĐT: 0292 387 2255

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  để Cán bộ phụ trách đến văn phòng hoặc giảng đường thực hiện thủ tục đăng ký và thu phí

+ Quy trình giao dịch:

Bước 1: Gửi nhu cầu tài liệu mượn hoặc chủ đề tài liệu qua Email hoặc điện thoại cho CB phụ trách

Bước 2: CB phụ trách phản hồi kết quả thông tin tài liệu Bạn đọc cần mượn

Bước 3: Bạn đọc xác thực tài liệu mượn từ thông tin phản hồi, thời gian và địa điểm giao tài liệu với CB phục trách

Bước 4: CB giao tài liệu và thực hiện thủ tục ký mượn

Bước 5: CB phụ trách thông báo trước 2 ngày khi tài liệu hết hạn mượn. Bạn đọc có thể gia hạn tài liệu để tiếp tục sử dụng hoặc trả tài liệu bằng 1 trong 2 cách:

                     - Trả sách trực tiếp tại Quầy Lưu hành

                     - Thông tin địa điểm và thời gian trả qua Email hoặc điện thoại để CB TTHL làm thủ tục nhận trả tài liệu

        + Nguyên tắc sử dụng dịch vụ:

                    - Áp dụng theo Nội quy của TTHL

                    - Số lượng tài liệu mượn: 10 quyển/30 ngày

                    - Được gia hạn 1 lần: 30ngày/quyển

                    - TTHL sẽ phụ thu phí photo và phí vận chuyển đối với các tài liệu tại các Thư viện liên kết

         + Địa chỉ tìm tài liệu và các thư viện liên kết

                   - Tra cứu tài liệu qua trang OPAC của TTHL: http://lrcopac.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick.html

                   - Cơ sở dữ liệu và tạp chí khoa học:

                   - Trung tâm Học liệu Đại học Đà Nẵng: http://libs.udn.vn/primo_library/libweb/action/search.do?vid=udn

                   - Trung tâm Học liệu Đại học Huế: http://www.lrc-hueuni.edu.vn/

                   - Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên: http://www.lrc-tnu.edu.vn 

                   - Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội: http://www.lic.vnu.edu.vn/website/index.php

                   - Trung tâm TT-Thư viện ĐH Quốc giaTP.HCM http://www.vnulib.edu.vn/?PageID=PublicPage

                   - Thư viện trường ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM: http://lib.hcmute.edu.vn/

                   - Thư viện trường Đại học Nông Lâm TP.HCM: http://elib.hcmuaf.edu.vn/

Dịch vụ hỗ trợ khai thác thông tin học thuật

Với mục tiêu cung cấp nguồn thông tin và tài liệu học thuật chuyên sâu theo lĩnh vực nghiên cứu liên quan nhằm tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu của bạn đọc, tránh trùng lắp khi thực hiện bài viết hoặc tham khảo và phát triển các nghiên cứu đã qua, và giúp bạn đọc hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu, các bài báo cáo, luận văn tốt nghiệp, niên luận, bài tập, chuyên đề, v.v.

  • Đăng ký: Trực tiếp tại quầy Lưu hành, tầng 1 – TTHL.
  • Đăng ký trực tuyếnĐĂNG KÝ
  • EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Điện thoại: 0292 387 2255
Pin It
Go to Top