vien

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHẬN VÀ TRẢ ĐỒ THẤT LẠC

I. Một số thông tin chung

1. Trung tâm Học liệu (TTHL) không chịu trách nhiệm quản lý đồ dùng cá nhân của Bạn đọc. Tuy nhiên, TTHL sẽ hỗ trợ thông báo cho Bạn đọc khi đồ thất lạc được tìm thấy

2. Bạn đọc có thể mô tả thông tin đồ bị thất lạc tại: https://goo.gl/forms/63PsUZ3e2UaJ7i053

3. TTHL sẽ thông báo cho Bạn đọc đồ thất lạc được tìm thấy tại: https://drive.google.com/open?id=1E4aLA-7wkfdlky2KOr7cw3t_02CO9J1yYKoxzxNSqjU

4. Nhặt được đồ thất lạc hoặc nhận lại đồ thất lạc vui lòng liên hệ tại Quầy Bảo vệ, tầng 1

5. Phiếu mô tả thông tin đồ thất lạc tìm thấy: https://drive.google.com/open?id=1-vFmeL15h_CVWw4VKpr1XrpT2TKqvP5I

II. Chính sách

1. TTHL giữ hộ tất cả các đồ vật thất lạc, trừ thức ăn và nước uống;

2. Khi nhận lại đồ thất lạc, Bạn đọc phải mô tả thông tin theo quy định;

3. TTHL sẽ giao trả lại đồ thất lạc nếu thông tin mô tả trùng khớp với thông tin đồ thất lạc

4. Đồ thất lạc có giá trị như: Ipad, laptop, điện thoại và giấy tờ tùy thân, TTHL sẽ giữ đến khi chủ sở hữu đến làm thủ tục nhận

5. Đồ thật lạc khác TTHL giữ hộ tối đa 30 ngày kể từ ngày ra thông báo. Sau 30 ngày không có chủ sở hữu đến nhận, TTHL sẽ xử lý như sau:

-         Đối với tiền: sẽ đưa vào thùng tiền từ thiện hỗ trợ cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa;

-         Đối với sách có giá trị học thuật: sẽ bổ sung vào kho tài liệu của TTHL;

-         Đối với sách phổ thông: sẽ đưa lên kệ sách chia sẻ tri thức tại sảnh, tầng 1;

 Đối với vật dụng khác (áo ấm, khăn choàng, cặp, túi xách….): sẽ tập hợp lại để tặng cho các bạn ở vùng sâu, vùng xa, biển đảo hoặc nơi có hoàn cảnh khó khăn.

Pin It