vien
 Nhằm mục tiêu kết nối bạn đọc với Trung tâm Học liệu để khai thác hiệu quả các dịch vụ và góp ý phát triển Trung tâm Học liệu. Quý bạn đọc vui lòng liên hệ:
  •  Điện thoại

            + Tư vấn tìm tin, các dịch vụ thư viện, đăng ký lớp Kỹ năng thông tin: 0292 387 2254 hoặc 0292 387 2255

            + Mượn trả tài liệu – Làm thẻ thư viện: 0292 387 2252 hoặc 0292 387 2254

            + Thanh toán ra trường:  0292 387 2252

            + Yêu cầu bổ sung sách vào hệ thống thư viện:  0292 387 2254

            + Sử dụng phòng tổ chức Hội nghị - Hội thảo:  0292 383 1565

            + Liên hệ Phụ trách thư viện:  0292 387 2262

  • Email

             + Tư vấn các dịch vụ thư việnThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             + Thông tin chung và góp ý:

                       - Email Trung tâm Học liệu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                       - Email Phụ trách thư viện: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             + Chat online: trao đổi trực tuyến với Viên chức thư viện, vui lòng truy cập trang web Trung tâm Học liệu, chọn hộp chat ở góc phải bên dưới màn hình.

             + Website Trung tâm Học liệuhttps://lrc.ctu.edu.vn

  •  Địa chỉ gửi thư và bưu phẩm

             Trung tâm Học liệu - Đại học Cần Thơ - Khu II - Đường 3/2 - quận Ninh kiều - thành phố Cần Thơ - Việt Nam

Pin It