Translate to (by Google):

Giờ mở cửa

Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

   Phục vụ máy tính: 7:00 – 21:00

   Phục vụ tài liệu mượn: 7:30 – 20:45

   Tầng 3: tăng cường phục vụ vào buổi tối (17h-21h) đến hết ngày 14 tháng 12 2019

   Chủ Nhật và các ngày lễ: ngưng phục vụ

Hôm nay là Thứ năm, 12 Tháng 12 2019: mở cửa.

Go to Top