Tìm tài liệu trong thư viện

 Đăng nhập người dùng

Giờ mở cửa

Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

   Phục vụ máy tính: 7:00 – 21:00

   Phục vụ tài liệu mượn: 7:30 – 20:45

   Tầng 3: Đóng cửa buổi tối

   Chủ Nhật và các ngày lễ: Đóng cửa

Hôm nay là Thứ ba, 25 Tháng 6 2019: mở cửa. Xin chú ý! Ngưng phục vụ buổi tối từ ngày 24 Tháng 6 2019 đến 27 Tháng 6 2019

Go to Top