Translate to (by Google):

Gồm tạp chí khoa học, sách, tài liệu hội thảo khoa học, nghiên cứu điển hình,...liên quan đến tất cả lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và học tập của Trường Đại học Cần Thơ. Đây là những nguồn tài liệu học thuật được đăng ký trả phí để truy cập hoặc qua quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ với các tổ chức xuất bản uy tín trên thế giới đế đăng ký quyền truy cập. Các cơ sở dữ liệu: Thư viện pháp luật Việt Nam, SpingerLink, Proquest, Web of Knowledge, IEEE, Science Direct, Scopus, Ebrary, IMF, CABI, Emerald Case Study, AGORA, HINARI, OARE, ARDI, GOALI-LAW, Lyell Collection, IngentaConnect.

1. Thư viện pháp luật  

Cung cấp hơn 65.000 văn bản pháp luật Việt Nam từ Trung ương đến địa phương.

 • Truy cập: cung cấp tài khoản qua email.
 • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2.  Mạng KH & CN Việt Nam  

Mạng KH & CN Việt Nam cung cấp nhiều nguồn tài liệu đa ngành từ nhiều tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, các bài nghiên cứu khoa học, các bản tin, v.v…

Nguồn tài liệu của NASATI: CSDL Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, SpingerLink, Proquest, Web of Knowledge, IEEE, Science Direct, Scopus,...)

 • Truy cập: cung cấp tài khoản qua email.
 • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3. Ebrary (đang chờ gia hạn)  

Ebrary là nhà xuất bản chuyên sách điện tử được thành lập từ năm 1999, và đã sáp nhập vào Proquest năm 2012. Với hơn 150.000 đầu sách được chọn lọc từ nhiều nguồn dữ liệu nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, Kinh tế, quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội…

                                                           

 • Truy cập: đang chờ gia hạn thời gian truy cập. (Quý bạn đọc vui lòng chờ đợi! Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất có thể)
 • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng ebrary

4. SpringerLink  

SpringerLink là một trong các cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới, chứa các ấn phẩm của nhà xuất bản Springer. Có trên 2.700 tên tạp chí khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật, Hóa học, Khoa học Vật liệu, Khoa học máy tính, Y học,... Các tạp chí được xếp theo các sưu tập chuyên đề, giúp tra cứu dễ dàng. Ngoài ra, bạn đọc có thể xem toàn ebook của nhà xuất bản Springer xuất bản từ năm 2009 đến nay. Springer Link là nguồn dữ liệu ưu tiên cho các nhà nghiên cứu ở trường đại học, các doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu quan trọng khác.

 • Truy cập: sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản lý đào tạo.
 • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng SpringerLink

5.  Cơ sở dữ liệu CAB Direct

CAB Direct là nền tảng cơ sở dữ liệu trực tuyến chuyên ngành khoa học ứng dụng đời sống của CABI. CAB Direct giúp bạn đọc có thể tiếp cận với các công trình nghiên cứu một cách tiện lợi và thân thiện bằng phương thức mới lạ, hiện đại với các tính năng hoàn toàn mới.
CAB Direct cho phép truy cập hơn 15 triệu thư mục, hơn 350 ngàn bài báo toàn văn cùng nhiều bài đánh giá, báo cáo chất lượng cao

 • Truy cập: sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản lý đào tạo.
 • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng CABI JOURNAL   |  Link truy cập
 • Hướng dẫn sử dụng CABI EBOOK  |  Link truy cập

6.  Emerald Case Study  

Emerald Case Study là cơ sở dữ liệu các trường hợp nghiên cứu điển hình trong nhiều lĩnh vực, chủ đề: giáo dục, kinh tế, môi trường... Case study là một dạng thức của thông tin khoa học mang tính thực tiễn cao. Người đọc phân tích các trường hợp nghiên cứu đã xảy ra trong thực tiễn, sau đó có thể vận dụng kiến thức để áp dụng nghiên cứu trong những bối cảnh khác.

 • Truy cập: sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản lý đào tạo.
 • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng EMERALD

7. AGORA  

AGORA là chương trình của tổ chức FAO cho phép người dùng truy cập miễn phí và chi phí thấp các tạp chí khoa học về Nông nghiệp, Thực phẩm, Khoa học môi trường, và các lĩnh vực khoa học xã hội có liên quan. Hiện tại AGORA có trên 1.900 tạp chí từ các nhà xuất bản học thuật hàng đầu trên thế giới.

 • Truy cập: sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản lý đào tạo.
 • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng AGORA

8. HINARI  

HINARI là chương trình được thành lập bởi tổ chức WHO liên kết với các nhà xuất bản khác, cho phép người dùng ở các quốc gia đang phát triển truy cập miễn phí và chi phí thấp các tạp chí khoa học về Y học, Sinh học và các lĩnh vực khoa học xã hội có liên quan. Tính đến năm 2012, HINARI có trên 1.500 tạp chí và hiện tại có trên 160 nhà xuất bản đóng góp cho HINARI hơn 15,000 nguồn tài nguyên thông tin khác nhau.

 • Truy cập: sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản lý đào tạo.
 • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng Hinari

9. OARE  

OARE là liên hiệp công – tư quốc tế dưới sự hợp tác của Chương Trình Môi Trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), ĐH Yale và các nhà xuất bản KH & CN hàng đầu thế giới nhằm giúp các quốc gia đang phát triển truy cập vào các nguồn tài nguyên to lớn về Nghiên cứu Khoa học môi trường.

 • Truy cập: sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản lý đào tạo.
 • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng OARE

10. ARDI  

ARDI (The Access to Research Development and Innovation) là nguồn cơ sở dữ liệu nghiên cứu cho sự phát triển và đổi mới được xây dựng bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các đối tác xuất bản thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Hiện nay, 14 nhà xuất bản danh tiếng như: Elsevier, Taylor & Francis, John Wiley & Sons, Cambridge University Press... cung cấp quyền truy cập vào gần 10.000 tạp chí, sách, và các tài liệu tham khảo cho 107 quốc gia đang phát triển thông qua ARDI.

 • Truy cập: sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản lý đào tạo.
 • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng ARDI

11. GOALI-LAW  

GOALI (Global Online Access to Legal Information), truy cập thông tin pháp lý trực tuyến toàn cầu. GOALI bao gồm các tạp chí, ấn phẩm và cơ sở dữ liệu đánh giá ngang hàng học thuật, với các chủ đề được lựa chọn về pháp luật từ các nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới. GOALI là một chương trình cung cấp quyền truy cập trực tuyến miễn phí hoặc chi phí thấp cho nghiên cứu và đào tạo pháp lý ở các nước đang phát triển.

 • Truy cập: sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống Quản lý đào tạo.
 • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Hướng dẫn sử dụng GOALI

Bộ sưu tập Lyell Collection là bộ sưu tập điện tử các tạp chí được lưu trữ, Xuất Bản Phẩm Chuyên Biệt và nội dung sách được xuất bản bởi Hiệp hội Geological Society of London. Bộ sưu tập tuyển chọn những tài liệu về ngành Khoa học Đất với chất lượng tốt nhất.

 • Truy cập: cung cấp tài khoản qua email.
 • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

13. IngentaConnect  

IngentaConnect thuộc Publishing Technology cho phép người dùng truy cập đến các nguồn thông tin miễn phí và có phí về Chính sách công về Khoa học, Công nghệ, và thẩm định các công trình nghiên cứu.

 • Truy cập: cung cấp tài khoản qua email.
 • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

14. Scopus  

Cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn giúp kiểm tra uy tín học thuật

15. Scimago  

Cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn giúp kiểm tra uy tín học thuật

Pin It
Go to Top