vien

Mời các bạn tân học sinh (nhập học năm 2022) trường THPT Thực hành Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ truy cập vào website sau đây để nộp ảnh (ảnh chụp không quá 6 tháng) làm thẻ học sinh:

https://storage.ctu.edu.vn/spth

 

Pin It