vien

Mời các anh/chị học viên Sau đại học khóa 29, Trường Đại học Cần Thơ truy cập vào website sau đây để nộp ảnh (ảnh chụp không quá 6 tháng) làm thẻ học viên:

https://storage.ctu.edu.vn/chk29

 

Pin It