vien

1. Mục tiêu
            Thể hiện tấm lòng của thầy/cô và trò CTU đối với tri thức – cho và nhận, nhận và cho để tri thức được lan tỏa.
            Nơi để các bạn sinh viên và thầy cô giáo chia sẻ chi phí sở hữu tài liệu.
            Tận dụng tối đa vòng xoay tri thức đến những người thích đọc sách và góp phần phát triển văn hóa đọc trong CTU.
2. Mô tả công việc
2.1. Trung tâm Học liệu
            Nhân sự kiện Hội sách Đại học Cần Thơ năm 2017, TTHL ra mắt Không gian chia sẻ tri thức, TTHL kêu gọi sự ủng hộ nguồn tài liệu từ các nhà sách và các bạn sinh viên để hình thành nguồn tài liệu khởi động cho việc tặng và trao đổi tại Không gian chia sẻ tri thức.
            Trong quá trình vận hành, thầy/cô và sinh viên tự sẻ chia/đóng góp nguồn tài liệu, bên cạnh đó, TTHL tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ nguồn tài liệu từ các nhà hảo tâm vì sự phát triển tri thức.
2.2. Thầy/cô và các bạn sinh viên
            Tự mình trao những tài liệu muốn chia sẻ hoặc trao đổi đặt tại Không gian chia sẻ tri thức.
            Có thể ghi nhận thông tin tài liệu cùng lời cảm nhận về hoạt động này trên quyển sổ Ý nghĩa của sự sẻ chia tri thức được đặt tại Không gian chia sẻ tri thức.
2.3. Cách thức chia sẻ
            Thầy/cô và các bạn sinh viên tự mình thể hiện tấm lòng cho nhau thông qua chia sẻ tri thức.
3. Thời gian và địa điểm
            Thời gian: 24/24
            Địa điểm: Không gian chia sẻ tri thức được đặt tại sảnh tầng 1, Trung tâm Học liệu
            Đối tượng: sinh viên và thầy/cô giáo
4. Yêu cầu chung
            Tài liệu chia sẻ là các giáo trình, tài liệu tham khảo, tạp chí khoa học với tất cả chủ đề khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật ứng dụng,...
            Tài liệu phải có nguồn gốc rõ ràng và nội dung lành mạnh.
            Không chia sẻ những tài liệu nguồn gốc không rõ ràng, mê tín dị đoan, các tài liệu không phù hợp với đường lối và chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
5. Kết quả thực hiện trong thời gian diễn ra Hội sách năm 2017
            Trong tuần lễ từ ngày 17-23/04/2017 diễn ra Hội sách Đại học Cần Thơ chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/04, Ngày sách và Bản quyền thế giới 23/04, “Không gian chia sẻ tri thức” đã nhận được sự chia sẻ khoảng 300 quyển sách từ các nhà tài trợ và các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên cũng nhận từ “Không gian chia sẻ tri thức” 155 quyển sách.
            Trong quyển số Ý nghĩa của sự sẻ chia tri thức, các bạn sinh viên rất thích thú và tâm đắc với hoạt động này, các bạn sinh viên đã ghi lại những lời chia sẻ như sau:
            - Thành công thường bắt nguồn từ việc đọc sách. Em xin cám ơn sự chia sẻ rất ý nghĩa này.
            - Hoạt động này rất có ý nghĩa, giúp phát triển tư duy. Học được cách chia sẻ, cách cho và nhận trong cuộc sống.
            - Cám ơn một hoạt động đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa, thật thú vị và hữu ích.

Danh mục sách tiêu biểu của các nhà tài trợ và sinh viên tặng cho “Không gian chia sẻ tri thức”

Liên hệ:

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 02923 87 22 54

Một số hình ảnh:

 

Pin It