vien
 

I. Giờ phục vụ
Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7. Từ 7:30 đến 17:00

II. Quy định sử dụng

  1. Không mang Báo - Tạp chí của cá nhân vào khu vực đọc báo và tạp chí.
  2. Để Báo - Tạp chí lên "Kệ để tài liệu sau khi đọc”.

III. Quy trình sử dụng

        Bước 1: Vào khu vực Báo - Tạp chí, tầng 3 – Trung tâm Học liệu

        Bước 2: Chọn loại tài liệu cần sử dụng:

        2.1. Nếu sử dụng nhật báo, bạn đọc lấy nhật báo tại giá để nhật báo

        2.2. Nếu sử dụng tạp chí mới phát hành, lấy tạp chí tại kệ trưng bày

        2.3. Nếu sử dụng tạp chí đóng bộ, tạp chí các tổ chức, luận văn thạc sĩ,...bạn đọc tìm tài liệu trong kho theo bảng chỉ dẫn từng khu vực

        Bước 3: Chọn vị trí đọc tài liệu bất kì

        Bước 4: Để tài liệu sau khi sử dụng lên "Kệ để tài liệu sau khi đọc”

Pin It