Từ ngày 12-18/01/2020, đoàn 02 viên chức (anh Phạm Lê Giang và anh Triệu Văn Trọng) Trung tâm Học liệu đi học tập kinh nghiệm tại Thư viện trường đại học Songkla -Thái Lan.

Ngày 3/12/2019, bà Marie Damour - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ – Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến tham quan các hoạt động “Điểm hẹn Hoa Kỳ”, tại Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ. Bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ đã gặp gỡ và trò chuyện cùng sinh viên trường Đại học Cần Thơ về quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ – Việt Nam. Sau buổi giao lưu là chương trình đố vui với chủ đề về “25 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam”. 

Ngày 14-15/3/2019, cô Yamaura Kimiyo từ trường Đại học Nagasaki đến TTHL trao đổi việc trao nhận sách tài trợ từ thư viện trường và hướng hợp tác giữa hai thư viện.