Hội nghị thường niên mạng lưới thư viện trực tuyến các trường đại học ĐNA (AUNILO) do Trung tâm Học liệu đăng cai tổ chức từ ngày 2-5/7/2018. Hội nghị có 51 người đến từ nhiều thư viện khác nhau thuộc khu vực ĐNA (từ 9 nước) tham dự. Trong khuôn khổ “Hội nghị Thường niên Mạng lưới Thư viện trực tuyến các Trường Đại học Đông Nam Á (AUNILO), TTHL phối hợp với công ty IES-iGroup mời Ts. Wong Woei Fuh – chuyên gia cố vấn cấp cao về các giải pháp Giáo dục nghiên cứu và Quản lý thông tin tổ chức chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng lãnh đạo thư viện với chủ đề “Xu hướng học thuật số trong thư viện học thuật” dành cho các thành viên của AUNILO và các lãnh đạo thư viện với sự của 65 thành viên.

Mở rộng hợp tác, tăng cường nguồn lực tài nguyên thông tin qua việc chia sẻ tài liệu giữa TTHL và Thư viện Đại học Alberta – Canada vào tháng 02/2015; giữa TTHL và thư viện trường đại học Nagasaki - Nhật Bản được triển khai thực hiện vào tháng 6/2018.

Trung tâm Học liệu tổ chức khánh thành Điểm hẹn Hoa Kỳ (American Hangout) do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp.hcm tài trợ, với hơn 100 quan khách tham dự là đại diện BGH trường đại học Cần Thơ, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức TTHL và các bạn sinh viên ĐHCT tham dự  vào ngày 5/6/2018. Điểm hẹn Hoa Kỳ là không gian lý tưởng cho các bạn sinh viên ĐHCT thông qua các hoạt động hữu ích như giao lưu văn hóa, tăng cường các kỹ năng học ngoại ngữ, du học....do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ phối hợp với TTHL tổ chức.

Ngày 5/01- 3/5/2018 Tiếp nhận 02 sinh viên từ Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông trường đại học Songkla -Thái Lan Montira Srichompoo  và Ms. Parichart Chootip thực tập tại TTHL.

Ngày 25/11 – 2/12/2017 đoàn 03 viên chức TTHL tham quan, trao đổi kinh nghiệm với thư viện Trường đại học Songkla -Thái Lan.

Hội thảo “Dịch vụ tham khảo và người dùng (Reference and user services), Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0), Giao tiếp học thuật (Scholarly communication)” thuộc chương trình học giả Fulbright do PGs. Cheryl Ann Knott giảng dạy tại đại học Arizona - Hoa Kỳ đến tổ chức cho 54 viên chức TTHL, viên chức thư viện các trường đại học ĐBSCL và 02 viên chức thư viện từ trường đại học Prince of Songkla - Thái Lan tại Trung tâm Học liệu, từ ngày 15-25/8/2017.

Viên chức TTHL dự hội thảo “Tạo các khóa học trực tuyến (MOOC) cho việc tổ chức các hướng dẫn thư viện được sử dụng nền tảng edX” từ ngày 10-11/8/2017 tại trường Đại học Mahidol – Thái Lan