Hội thảo “Marketing trong thư viện” được tổ chức vào ngày 26-30/8/2013 do Tiến sĩ Margaret Law - Giám đốc văn phòng bản quyền thư viện Cameron - trường Đại học Alberta – Canada trình bày, với sự tham dự của 50 viên chức TTHL và cán bộ thư viện các trường đại học vùng ĐBSCL. Hội nghị góp phần nâng cao kỹ năng chuyên môn cho cán bộ thư viện trong việc quảng bá, giới thiệu thư viện đến người dùng.

Ngoài hội thảo cho đối tượng là sinh viên, Trung tâm Học liệu cũng đã mời chuyên gia Jay Hartwell làm diễn giả chương trình hội thảo cho các đối tượng là giảng viên, cán bộ thư viện Trung tâm Học liệu và thư viện các trường đại học vùng ĐBSCL vào ngày 27-29/11/2013. Chủ đề được trình bày trong hội thảo gồm:

  • Phương tiện truyền thông: Chiến lược quan hệ công chúng
  • Cách giải quyết khủng hoảng truyền thông
  • Cách sử dụng điện thoại di động để tạo video và sử dụng phần mềm iMovie hoặc Movavi để chỉnh sửa nhanh trên trang web.

Hội thảo với sự tham dự của 35 viên chức TTHL và giảng viên, chuyên viên các khoa, phòng ban trong trường ĐHCT, và 03 chuyên viên đến từ Văn phòng Báo tuổi trẻ Cần Thơ, Công an quận Cái Răng và công ty CP CKS – Du lịch Cần Thơ.

Hội thảo “Báo chí và Truyền thông” được tổ chức vào ngày 25-26/11/2013, do chương trình học giả Fulbright tài trợ, chuyên gia Jay Hartwell đến từ trường đại học tổng hợp Hawaii trình bày gồm các nội dung:

  • Học trải nghiệm thông qua truyền thông
  • Tạo lập tài liệu quá khứ cho tương lai
  • Cách xây dựng một tờ báo/ tạp chí trường học

 

Hội thảo mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực với sự tham dự của 72 sinh viên chuyên ngành ngữ văn, thông tin học - Khoa KHXH thuộc Khoa Sư phạm Trường ĐHCT và 01 chuyên viên thuộc Văn phòng Báo tuổi trẻ Cần Thơ.